Doorlopende SEPA-machtiging

Wil je jouw contributie jaarlijks automatisch door IVN Natuureducatie laten incasseren?

Wat zijn de voordelen van een automatische machtiging?

  1. je vergeet nooit te betalen
  2. je bespaart jezelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen
  3. je houdt zeggenschap doordat je een afgeschreven bedrag binnen 8 weken terug kunt laten boeken

Met het versturen van onderstaand formulier geef je IVN Natuureducatie en jouw bank toestemming om jaarlijks het contributiebedrag van je rekening af te schrijven.

Vul onderstaand je gegevens in

Basisgegevens incassant
Bedrijfsnaam: Vereniging IVN
Adres: Plantage Middenlaan 2c
Postcode: 1018 DD
Plaats: Amsterdam
Land: Nederland
SEPA-ID: NL90ZZZ341479380000
Reden van afschrijving: Lidmaatschap vereniging IVN

Gegevens machtiging

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan (beide aankruisen):

Als u het niet eens bent met deze afschrijving dan kunt u deze laten terugboeken (storneren). Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.

Persoonlijke gegevens geïncasseerde
Kalender 
Doorlopende SEPA-machtiging voor automatische incasso
Bij het invullen van uw IBAN, wordt het BIC-nummer automatisch ingevuld.
Incassoschema

De standaardcontributie is € 25 per jaar. Met een extra bijdrage steun je het werk van IVN. De machtiging betreft de contributie per jaar van:

Voer hier het gewenste contributiebedrag in met een minimum van €25.
Kalender