Nieuwsbrief IVN Twiske, 16 februari 2022
Je kunt de nieuwsbrief ook online bekijken

Knallend geel...

Nog even geduld en het speenkruid knalt de grond uit. De agenda nodigt ons weer uit voor meer activiteiten de komende weken. En ook de foto’s van Pauli getuigen van de naderende lente. Geniet er van.

Foto's en info tot 13 maart mailen naar nieuwsbrief@ivntwiske.nl.
De volgende nieuwsbrief verschijnt omstreeks 15 maart.
Werkgroep Nieuwsbrief

Agenda

Rondje boerderij
Iedere zaterdag om 11, 12, 13, 14 uur.
Zorgboerderij De Marsen
Werkdag Ratteneiland
Zaterdag 5 maart 10-13 uur
Aanmelden verplicht.
Gezond Natuur Wandelen
Woensdag 9 maart 10-11 uur
Vertrekpunt: zorgboerderij De Marsen
Landelijke opschoondag
Zaterdag 19 maart 10:00-11:30 uur
Vertrek: Wapen van Landsmeer
Lentewandeling in Het Twiske
Zondag 20 maart, 13:30-15:30 uur
Vertrek: P19 Polderweg, Den Ilp
Aanmelden verplicht

Mollentelling 
Weekend van 19 en 20 februari.
Winterdag is het goed mollen tellen, want de molshopen 'verschijnen waar je bij staat'. Het is goed om de mol (vaak als plaag gezien in grasvelden als biljartlakens) te vriend te houden. Met al zijn gegraaf naar regenwormen en andere bodemdiertjes zorgt hij voor een luchtige en rijke bodem. 

Voor jullie gespot...

De lente laat niet lang meer op zich wachten toont dit baltsgedrag.

De wilgen hebben er ook al zin in.
Foto's: Pauli van Oort

De Twiskespeurders 9+ hadden op 13 februari veel geluk. Bij het spotten van de wintergasten zagen zij een paartje nonnetjes.
De vogelaars in de dop zagen o.a. ook aalscholvers, ganzen, smienten (die hun bijnaam 'fluiteend' eer aan deden door fluitend over te vliegen), futen, slobeenden, krakeenden, koperwieken, kramsvogels. 

In de afgelopen natte, winderige wintermaanden is er door de hulpboeren op De Marsen gezaagd, geschuurd en getimmerd.
Resultaat: een hele serie vogelnestkasten. Voor pimpel- en koolmezen, spechten en torenvalken.

Evenals vorig jaar vonden we bij het voorjaarsklaar maken van de zandbak hoopjes met lindezaadbollejtes.
Wie goed kijkt, ziet dat het om de wintervoorraad van muisjes gaat. De afdruk van hun knaagtandjes is te zien, het zaadje is eruit gegeten.

Van de bestuurstafel

De door Corona uitgestelde soep- en broodbijeenkomst van januari wordt gecombineerd met de algemene ledenvergadering. Dat is twee vliegen in één klap!  Zaterdag 9 april: jaarvergadering verluchtigd met soep- en brood waarbij we op ludieke manier de toekomst in kijken.
Noteer dus vast in de agenda! De uitnodiging volgt.

Om ook alvast te noteren: zaterdag 21 mei is IVN Twiske gastheer voor alle Noord Hollandse IVN-leden.
Wij ontvangen de collega IVN-ers bij zorgboerderij De Marsen.

Wij hebben een zienswijze ingediend bij de gemeenteraad van Landsmeer en ingesproken m.b.t. de omgevingsvisie. Natura 2000 en muziekfestivals gaan niet samen is onze boodschap.

Wij wensen alle GIO’s (gidsen in opleiding) veel succes met de natuurgidsenopleiding die in maart dan toch eindelijk van start gaat. Groep A heeft 19/20 maart het startweekend. Groep B 26/27 maart. Dank voor het geduld dat jullie betoonden bij alle uitstel door corona. Ook een woord van dank aan docenten en mentoren voor hun aanpassingsvermogen in het cursusprogramma. Wij zijn ervan overtuigd dat we met jullie allen een goede NGO neer gaan zetten!

Bestuur IVN Twiske

Stilstaan bij...

Vorige week kregen wij het bericht dat Jeannette Siemensma is overleden. Jeannette heeft zich tientallen jaren actief ingezet voor onze afdeling. Zo was zij een van de werkgroepleden die het bezoekerscentrum in Het Twiske bemanden. Zij hielp met regelmaat mee bij de kinderactiviteiten. En zij was graag van de partij bij de weekendjes uit met de afdeling. Door problemen met haar heup was zij de laatste jaren alleen nog vlakbij haar huis actief in de volière in het Wijkpark in Landsmeer. Wij hebben Jeannette leren kennen als een doorzetter en tot op het laatst een trouw bezoekster van de algemene ledenvergadering.
Zij volgde de ontwikkelingen van IVN Twiske op de voet.
Het onverwachte bericht van haar overlijden overviel ons.
Bestuur IVN Twiske

Doe je mee?

Kijk eens beter naar speenkruid.
Als de zon schijnt is het bloemetje net een gele z…..Als de zon weg is, gaat het bloempje dicht. Probeer maar eens! Ga een paar minuten over het plantje staan. Zo maak je schaduw. Graaf met een lepel een van de plantjes uit. Zie je de knolletjes? Weet je nu waarom het speenkruid heet?

Klein hoefblad en andere vroege bloeiers zijn heel belangrijk voor de eerste bijtjes en hommels. Deze foto is van 2021. 
Wie ziet nu als eerste klein hoefblad bloeien? Maak een foto, stuur die aan de redactie en maak kans op een klein natuurontdekboekje.

Tuin De Goede Hoop

Tuingasten
U hebt onlangs als IVN-er toch ook meegedaan met de landelijke telling van tuinvogels? In Landsmeer waren er 106 tellers en in Oostzaan 99.
We telden bij elkaar zo’n 3.500 vogels.
In het hele land telden ruim 170.000 mensen 2,4 miljoen vogels.

Mussen zijn nog steeds de meest getelde gasten zowel landelijk (450.000) als in Oostzaan (327) en Landsmeer (455). De koolmezen nemen landelijk (300.000) en in Oostzaan (178) een eervolle tweede plaats in. In Landsmeer krijgen ze met 170 exemplaren de bronzen medaille. Landelijk ontving de merel het brons. In Oostzaan de vierde plek (113) en in Landsmeer teleurstellend slechts een achtste plaats (92).

Hoewel het zonneklaar is wat de meest voorkomende vogels zijn in onze Nederlandse tuinen, vallen enkele dingen mij op. In het half uur dat ik telde, zag ik voor mijn gevoel aanzienlijk minder vogels dan normaal en ook minder verschillende soorten.

Ik was geneigd om de scores aan te passen aan mijn wensbeeld. Heb ik niet gedaan hoor. Je werkt tenslotte mee aan een semiwetenschappelijk onderzoek. Maar toch heb ik het idee dat mijn gewaardeerde tuingasten zich op de teldag hebben gedragen als antivaxer. Ze willen gewoon niet geteld worden. Dat geldt in het bijzonder voor de halsbandparkieten: ik heb die groene jongens toen de hele dag niet gezien. Dat kan geen toeval zijn.

Terwijl ik dit schrijf -het is Valentijnsdag- zie ik twee verliefde merels scharrelen op het gazon. Ze zijn zich duidelijk aan het oriënteren op een betaalbaar plekje voor hun nestje in onze tuin. Dat geeft hoop voor de nabije toekomst: lente.
Mario de Paauw

Doorgeefluik

Van hekken en hekjes
Na jaren van onzekerheid en wachten, lijkt de toekomst voor zorgboerderij De Marsen iets zekerder. I.v.m. de bouwplannen voor zorgappartementen voor de hulpboeren (zorgcliënten) wordt er langzaam toegewerkt naar de situatie dat een deel van het erf privé terrein is en geen openbaar gebied.
Op dit moment vindt er herinrichting plaats door het verplaatsen van hekken.
Een 2de doel van deze operatie is het beperken van prikkels voor de werkende hulpboeren. De dagelijkse aanwezigheid van de vele bezoekers die graag bij de dieren kijken, is voor sommige hulpboeren te belastend. Daarnaast is het boerenerf niet vrij van gevaren die bezoekers zich vaak niet bewust zijn (gevaarlijk materieel en materiaal, onvoorspelbaar gedrag van dieren, zoönose). Wouter Joop van De Marsen en zijn team beseffen goed hoe graag bezoekers ook bij de dieren langs willen. Daarom wordt er iedere zaterdag 4x een rondje boerderij gehouden. Bezoekers kunnen dan onder begeleiding een rondje langs de dieren en over het erf doen.
Voor de vrijwilligerspool worden nog rondleiders gezocht. Je wordt ingewerkt.
Door de duidelijke erfscheiding is er een groot zonnig terras en schaduwtuin bij de winkel aan het ontstaan. Nu nog wachten op het zonnetje! 

Waarom IVN Twiske?

Als een van de 165 IVN-afdelingen zet IVN Twiske zich in voor
natuurbeleving, natuureducatie en natuurbehoud,
in en om recreatie-natuurgebied Het Twiske.
Dit gebied met Natura 2000 status ligt tussen Oostzaan en Landsmeer/Den Ilp.
Kijk voor meer informatie op

www.ivntwiske.nl

Je bent ingeschreven met het e-mailadres de-graaf@hetnet.nl.
Direct uitschrijven.

IVN

IVN Twiske
Oossaander Hoop 23, 1035RX Amsterdam