Nieuwsbrief IVN Twiske, 14 december 2021
Je kunt de nieuwsbrief ook online bekijken

De laatste van het jaar...

Het is vooral nat en ook een beetje koud buiten. Niet de leukste tijd van het jaar om in het Twiske te wandelen. Maar doe het toch maar als het even droog is. Of doe mee met de eindejaars plantenjacht van Floron in je eigen tuin. En geniet van de winterbloeiers. 

Foto's en info zijn altijd welkom en kunnen tot 15 januari gemaild worden naar nieuwsbrief@ivntwiske.nl.
De volgende nieuwsbrief verschijnt omstreeks 18 januari.
Werkgroep Nieuwsbrief

Detail uit foto van Gerdien van den Broek

Agenda

Winterwandeling in Het Twiske
Zondag 19 december, 13:30-15:30 u
O.l.v. Henk Strijker gaat i.v.m. Coronamaatregelen niet door.
Werkdag Ratteneiland
Zaterdag 8 januari 10-13 uur
Aanmelden verplicht.
Gezond Natuur Wandelen
Woensdag 12 januari 10-11 uur
Vertrekpunt: zorgboerderij De Marsen in Het Twiske

Beleef de natuur kalender

Dé kalender om een jaarlang van de natuur te genieten en de natuur van 2022 te beléven! 

In the picture...

Graag hadden wij hier een foto van Fieke geplaatst die uit de handen van de wethouder een speldje krijgt. Want bestuur IVN Twiske had Fieke de Graaf voorgedragen als vrijwilliger van het jaar. Dit omdat zij al vanaf kleuterleeftijd elke 1ste zaterdag van de maand met haar moeder meekomt naar het Ratteneiland om te helpen met riet harken, boompjes uittrekken, knuppels sjouwen, enz.
De laatste jaren helpt Fieke ook heel goed in het begeleiden van de jonge kinderen bij de Twiskespeurders. Zij kan bijvoorbeeld heel begrijpelijk vertellen waarom bladeren in de herfst herfstkleuren krijgen en waarom de boom zijn bladeren laat vallen. 
Haar hulp wordt echter op meerdere plekken gewaardeerd en daardoor kreeg zij in november van de gemeente ook al een speldje samen met alle zwerfvuilrapers van de werkgroep Landsmeer Schoon.
En via de SP die een campagne had opgezet tijdens de dag van de rechten van het kind werd Fieke ook al in het zonnetje gezet. Op 7 december dus even geen bezoekje van de wethouder. Toch willen wij Fieke niet ongenoemd laten. Daarom hier de foto van hulp bij de herfstontdektocht in 2020. FIEKE HULDE!

Voor jullie gespot...

Een dagje Twiske eind november, vastgelegd in bijgaande foto's door
Gerdien van den Broek

Korstmossen, juist nu in de kale maanden vallen ze op. Klik hier en zie waar Gerdiens oog op viel.

Van de bestuurstafel

Recreatiedruk versus smient:  dit was het onderwerp van gesprek tussen bestuur en beheer van recreatieschap Twiske, de wetlandwacht en namens IVN Twiske Jan van Emaus en Lidy Ridder. Vorig jaar al stuurden wij een alarmbrief omdat er, mede door het warme winterweer en door Corona, meer waterrecreatie plaats vindt op de Stootersplas dan in andere winters. Met als gevolg dat we te vaak grote groepen smienten op zien vliegen, verstoord door hard varende bootjes en surfers. Er is in ieder geval afgesproken dat er via media en informatieborden op de surfstranden voorlichting gegeven gaat worden over het belang van deze plas als dé rustplek voor de (tien)duizenden smienten (fluiteenden) en andere overwinterende watervogels. Verder wordt nagedacht over het instellen van natuurlijke barrières om ook verstoring door loslopende honden te verminderen. Met elkaar hopen we dat meer recreanten gaan inzien dat het genieten van de natuur in Het Twiske alleen mogelijk is als ieder zich aan de regels en afspraken houdt. Als IVN-ers kunnen wij het belang van dit Natura 2000-gebied op meerdere manieren uitdragen. Via onze website zijn wij al begonnen. O.a. door het delen van de telgegevens van de laatste 12 jaar. 
"Hoe meer je van de natuur begrijpt, hoe meer je ervan gaat houden. Hoe meer je van de natuur houdt hoe meer je ervoor wilt zorgen".
Wie ideeën heeft, kan die mailen naar secretaris@ivntwiske.nl

De vele hulpaanbieders bij hand-en spandiensten hebben een reactie ontvangen. Vooral het opruimen van ons zoldertje en (her)inrichten van boerenhuiskamer blijkt mensen enthousiast te maken.
We zijn nog wel op zoek naar iemand die in het startweekend van de NGO groep B (15-16 januari) wil helpen bij het verzorgen van koffie/thee en lunch. Wie o wie?
Stuur een berichtje naar lidyridder@ivntwiske.nl

Bestuur IVN Twiske
Foto: Pauli van Oort

Welke vogel zul je hier niet vinden?
In tegenstelling tot wat zijn naam doet vermoeden zul je deze vogel niet bij bevroren sloten en plassen zien.
IJs is namelijk iets waar hij niets van moet hebben omdat hij dan niet bij zijn voedsel kan komen. Ger, kennis van Trudy de Boer had het geluk de vogel zittend op een overhangende tak, te kunnen filmen. Neem de tijd voor het downloaden en wees blij dat je niet tot zijn favoriete voedsel behoort. 

Dit was het!
De oplossing van de foto die niet van de baard van sinterklaas was, is geraden door Martine Rasing. Door op de foto te klikken, hoopte zij de foto vergroot te zien. Nee dus. Maar…de redactie was vergeten de naam van de originele foto waar dit fragment uitgeknipt was, te veranderen. Eerlijk biechtte Martine op dat ze daardoor wist dat het om de Geschubde inktzwam ging.

Doe je mee?

Vanaf 1ste kerstdag t/m 3 januari kun je meedoen met FLORON aan de Eindejaars Plantenjacht

In de natuur zie je nu veel mosjes op stenen en boomstammen.
Kweek zelf mos of maak mos graffiti. 

(N)ooit bij stil gestaan?!

Gevallen herfstblaadjes! Rommel, glad, viezigheid, troep... ? Voordat jij je aansluit bij het leger bladblazers...denk eens aan hergebruik ervan in de tuin.
Het blad dat je opveegt van stoep en straat kan je meestal eenvoudig kwijt in de borders. Een vuistdikke laag beschermt en voedt de bodem. Tussen de bladeren leven allerlei nuttige insecten en andere beestjes die ontzettend belangrijk zijn voor een gezonde tuin. Merels scharrelen maar wat graag tussen de blaadjes en ook egels en padden zoeken er naar eten en beschutting. 
Bladeren over? Of veel blad van je grasveld geharkt?
Maak er bladcompost van om jouw tuinbodem nog gezonder te maken.

Tuin De Goede Hoop

Vuurwerk
Half december. De tuin heeft zijn winterjas aangetrokken. Bomen en struiken zijn praktisch kaal. Gras maaien hoeft voorlopig niet. Spreeuwen, mussen en koolmezen aten deze week met veel smaak de eerste vetbol plus een hele pot pindakaas op. Ellen heeft de narcisbollen nog voor de eerste nachtvorst in de voortuin geplant. Op de chrysanten, een enkele geranium en een oranje reuze Afrikaan na zijn de bloemen uit onze tuin verdwenen. Gelukkig vrolijken de ledlampjes in de kweepeer de donkere dagen behoorlijk op.

En gelukkig stimuleert de natuur ons met de winterbloeiers tot kleurrijke, positieve gedachten. Wat ik nu in onze eigen tuin niet vind, zag ik in het bloemenlint langs het fietspad in het sportpark richting Twiske: uitbundig bloeiende mahoniestruiken en lieflijk witte viburnum. Ria de Boer publiceerde deze week in het Kompas een mooie foto met als kop “ Natuurlijk vuurwerk”. Een fotobijschrift vond de redactie terecht overbodig. Het beeld spreekt voor zich.

Geniet van dit vuurwerk, een mooie Kerst en een prettige jaarwisseling.

Mario de Paauw

Doorgeefluik

Graag geven wij de informatie door over een petitie die onze naaste buren van IVN Waterland voeren ten behoeve van behoud Purmerbos.

Waarom IVN Twiske?

Als een van de 165 IVN-afdelingen zet IVN Twiske zich in voor
natuurbeleving, natuureducatie en natuurbehoud,
in en om recreatie-natuurgebied Het Twiske.
Dit gebied met Natura 2000 status ligt tussen Oostzaan en Landsmeer/Den Ilp.
Kijk voor meer informatie op

www.ivntwiske.nl

Je bent ingeschreven met het e-mailadres de-graaf@hetnet.nl.
Direct uitschrijven.

IVN

IVN Twiske
Oossaander Hoop 23, 1035RX Amsterdam