Vooruitkijker IVN Amersfoort jun 2020
Je kunt de nieuwsbrief ook online bekijken

VOORUITKIJKER - IVN AMERSFOORT

Nieuwe naam
.............................................
Eén keer per kwartaal ontvangen de meeste leden de Natuurkijker waarin het vooral over de natuur gaat. In de tussenliggende tijd kan er echter veel gebeuren wat ook de moeite waard is om met u te delen. Daarom verspreiden we sinds kort een Nieuwsbrief IVN Amersfoort. Voortaan zal die verschijnen onder de naam: Vooruitkijker. ………………………………….
Via deze nieuwsbrief krijgt u o.a. de Natuurkijker toegestuurd, kunnen er activiteiten worden aangekondigd, krijgt u bericht over Algemene Leden Vergadering, geven we informatie over belangrijke zaken zoals nu b.v. met de Coronacrisis. U kunt zelf ook input leveren natuurlijk. Misschien bent u bezig met een vlindertelling, of hebt u iets moois beleefd in de natuur. U kunt uw bijdrage sturen aan info@ivnamersfoort.nl

Algemene Leden Vergadering

Beste leden,

In verband met de uitgestelde ALV, oorzaak Coronacrisis, willen wij u graag informeren over een aantal zaken:
• Ons plan is om de ALV in september a.s. te houden. Dat betekent dat ook pas dan de financiele jaarrekening goedgekeurd kan worden;
• Wij zullen ons ook dan nog moeten houden aan de 1,5 meter afstand regel en gaan u daarom vragen om u van te voren aan te melden. Wij willen graag weten hoeveel mensen er komen zodat wij de juiste maatregelen kunnen nemen in het Groene Huis;
• Het informele deel komt te vervallen, helaas deze keer geen lezing of natuurfilm, dit bewaren we graag voor volgend jaar;
• Het bestuur gaat qua samenstelling behoorlijk veranderen. Wij zijn blij u te kunnen mededelen dat wij voornemens zijn om vier nieuwe bestuursleden te benoemen in de komende ALV n.l.
- Peter Koblens Algemeen Bestuurslid
- Manon Barendrecht Algemeen Bestuurslid
- Guus Sakkers Algemeen Bestuurslid
- Henk Haas Penningmeester
De volgende bestuursleden willen aftreden:
- Hennie van Vliet Algemeen Bestuurslid
- Dick van Etten Algemeen Bestuurslid
- Casper Bottemanne Penningmeester
• U krijgt in augustus bericht over de exacte datum van de ALV en over hoe u zich kunt aanmelden.

Vriendelijke groet,
Bestuur IVN Amersfoort.

Natuurkijker in plastic

Zoals jullie in het redactionele bericht over de bezorging door PostNL hebben kunnen lezen wordt De Natuurkijker bij bezorging in plastic verpakt. Hoewel de drukker zo zuinig mogelijk sealt is iedere onnodige plastic verpakking er eentje te veel.

Binnen het bestuur is gediscussieerd over het wel of niet stoppen met het uitgeven van een papieren exemplaar en, net als vele andere organisaties, alleen een digitale versie te gaan versturen. Wij vinden het echter te ver gaan om deze stap te nemen en op deze manier dwingend op te treden. Dat neemt niet weg dat wij een grote voorstander zijn van het alleen maar digitaal verspreiden om zo de impact op de omgeving zo klein mogelijk te houden.

Daarom roepen wij jullie bij deze op om, als het even kan, in te stemmen met het alleen maar digitaal ontvangen van De Natuurkijker.

Ga je hiermee akkoord? Dan kun je dit kenbaar maken bij onze secretaris door middel van een mailtje naar: info@ivnamersfoort.nl.

Routelopers gezocht

Zoals velen van jullie zullen weten doen wij als IVN-Amersfoort mee met “IVN-Routes”, de wandel-app van het (landelijke) IVN. Deze app geeft alle IVN-afdelingen de gelegenheid om wandelroutes binnen hun afdelingsgebied beschikbaar te stellen voor het publiek. De routes zijn voor een groot publiek geschikt en variëren van 2 tot 20km.

Op dit moment hebben wij 2 wandelingen in IVN-Routes beschikbaar (4 en 6 km). Graag willen we dit aantal uitbreiden. Voor de techniek en de inbreng van nieuwe wandelingen wordt al gezorgd, wat echter nog niet goed geregeld is, is het onderhoud van de (bestaande en toekomstige) routes.

Als we routes aanbieden willen we er wel zeker van zijn dat deze kloppen. Te denken valt aan aandachtspunten als: zijn er geen wegen afgesloten, ontbreken er misschien markeringen, enz. enz.

We zijn daarom op zoek naar enthousiaste leden die 1 of 2 keer per jaar een “Route-wandeling” willen lopen om te kijken of en waar de app eventueel niet meer actueel is.

Wie vindt het niet fijn om lekker in de natuur te wandelen? En hoe leuk is dat om dit te combineren met een bijdrage aan het IVN?

Het is onze bedoeling om een pool van “Routelopers” samen te stellen en af en toe iemand uit de pool te vragen om een specifieke wandeling te maken en te controleren. (Dat hoef je natuurlijk niet in je eentje te doen, als je maar onderling 1,5 m afstand houdt). Op deze manier kunnen we ons aanbod uitbreiden èn actueel houden.

Dus, vind je een wandeling op zijn tijd fijn en wil je je steentje bijdragen aan de Amersfoortse wandelingen in “IVN-routes”, meld je dan aan bij Peter Koblens (peterkoblens@gmail.com). Hoe meer “Routelopers” hoe beter!

Botanisch stoepkrijten

In Nederland is stoepkrijten een legale bezigheid, maar in Engeland is dit officieel verboden en staat er een flinke boete op. Toch is de rage van ‘botanical chalking’ begonnen in Engeland...

Lees verder

Natuuroudercursus

Al vier keer eerder organiseerden we deze cursus met veel plezier en enthousiaste cursisten. Dit najaar 2020 doen we dat in samenwerking met het CNME Schothorst weer.

Lees verder

Jeugd natuurclub

Geef je op!
Na de zomer gaan we weer ons programma hervatten en gaat de IVN jeugdnatuurclub elke maand weer op pad. Kinderen vanaf 7 jaar kunnen zich hiervoor opgeven en lid worden.
Het programma met de data wordt vervolgens half augustus bekent gemaakt.

Meer informatie

IVN & Coronamaatregelen

Zoals iedereen heeft ook IVN te maken met de corona-maatregelen. We zullen de overheidsmaatregelen en adviezen blijven volgen.

Lees meer

Je bent ingeschreven met het e-mailadres info@ivnamersfoort.nl.
Direct uitschrijven.

IVN

IVN Natuureducatie
Postbus 20123, 1000 HC Amsterdam