Je kunt de nieuwsbrief ook online bekijken

EEN NIEUW JAAR

2023:  een nieuw jaar, ook voor onze IVN afdeling.  Dat we veel vreugdevolle en inspirerende natuurmomenten met elkaar mogen delen is onze wens! De traditionele aftrap op 1 januari zit er alweer op. Wat fijn dat dit nu weer “gewoon” plaats kon vinden.

Voor onze afdeling begint dit jaar echter ook met een zwarte rand. Op Tweede Kerstdag bereikte ons het onvoorstelbare en trieste bericht dat onze secretaris, Mathilde van Ravensberg, als gevolg van een verkeersongeval is overleden.  Ons meeleven gaat in de eerste plaats uit naar haar man en twee zoons die nu zonder haar verder moeten.  In Mathilde verliezen wij een betrokken bestuurslid, hardwerkend, humorvol en verbindend.  Trots was ze op de nieuwe algemene folder van IVN afdeling Ede, die zij nog heeft samengesteld. Wij zijn dankbaar voor alles wat zij de afgelopen jaren voor onze vereniging heeft gedaan en betekend.  We zullen haar enorm missen.

BESTUUR HEEFT ZEER DRINGEND AANVULLING NODIG!

Door het overlijden van Mathilde bestaat ons bestuur nog maar uit 2 personen. Dit is beslist te weinig, en zonder secretaris gaat het ons zeker niet lukken om alles te doen wat van een bestuur verwacht mag worden. We missen node al een voorzitter. Officieel moet het bestuur uit minstens 3 personen bestaan, 4 of 5 zou beter zijn; meer talenten, meer mensen om de taken te verdelen… Willen we onze rol als vereniging voor natuureducatie in de samenleving blijven vervullen, dan hebben we op korte termijn nieuwe bestuursleden nodig.

Daarom een dringende oproep aan een ieder van jullie om na te gaan of je zelf wellicht in de gelegenheid bent een aantal jaar iets meer tijd voor het IVN vrij te maken en zitting te nemen in het bestuur. Het is beslist geen straf want we zijn een gezonde, bloeiende afdeling met veel enthousiaste en actieve natuurliefhebbers. Wacht alsjeblieft niet tot je gevraagd wordt maar meld je zelf aan, graag via secretariaativnede@gmail.com  (nu dankzij snelle actie van Joost van Meeteren bereikbaar voor overige bestuursleden) of persoonlijk.

Open bestuursvergadering 9 januari

Op (een deel van) de eerstvolgende bestuursvergadering op maandag 9 januari 20.00 uur,  Sprengenberg 9 Ede, verwelkomen we heel graag een aantal leden om met ons mee te denken over praktische zaken en evt. ideeën aan te dragen. Dit staat los van de vraag naar nieuwe bestuursleden.  Ook iemand die zou willen notuleren, heel graag! Graag  aanmelden via secretariaativnede@gmail.com Je krijgt dan in de loop van de week de agenda toegestuurd.

OVERIGE VACATURES

Naast de vacature voor secretaris die nu plotseling is ontstaan, zijn er ook nog heel wat andere functies/taken te vervullen. Binnenkort kunnen jullie een extra nieuwsbrief verwachten met een opsomming van openstaande vacatures. De meeste staan ook op de website:

https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-ede/vacatures

Maar die lijst is niet compleet. Naast diverse coördinatoren wordt onder meer ook gezocht naar mensen die Groene Gidsen willen bezorgen (4 x per jaar). Er zijn dus naast grotere taken ook kleinere die wellicht eerder in aanmerking komen voor drukbezette mensen. Zou het geen goed voornemen voor 2023 zijn om hiervan iets op je te nemen?

NIEUWE MAILADRESSEN BESTUUR

Eén van de laatste dingen die Mathilde  nog (samen met Joost) in gang heeft gezet is het overgaan op nieuwe mailadressen voor het bestuur. Deze staan inmiddels op de website en zijn in gebruik. De mails worden nu nog vanaf de oude mailadressen doorgestuurd, maar die komen over enige tijd te vervallen. Dus vanaf nu alleen deze nieuwe adressen gebruiken:

 

Wintervogels op het Wekeromse zand

Ontdek het winterse landschap van het Wekeromse zand en ga mee op zoektocht naar wintervogels waaronder de klapekster. Tijdens de ongeveer 2 uur durende wandeling nemen gidsen van de Vogelwerkgroep van IVN afdeling Ede je mee door dit gebied dat bestaat uit levend stuifzand, heide en bos.  Als we een beetje stil zijn misschien nog kans op het waarnemen van moeflons.

Omdat we redelijk ver gaan lopen is goed schoeisel onontbeerlijk en is het meenemen van een verrekijker aan te bevelen. Meenemen van de hond is niet toegestaan, ook is de excursie niet geschikt voor mensen die minder ter been zijn.

Start om 9.00 uur vanaf de parkeerplaats aan de Hoeverweg. Deelname is gratis, Aanmelden voor de excursie is niet nodig. Gidsen zijn Dico Wijma, Rik Nagtegaal en Arjen Barten, voor meer informatie 06-23612002.

Lees verder

 

Activiteiten januari 2023

Bekijk de activiteiten van de KNNV afdeling Wageningen via onderstaande link.
Lees verder

IVN EDE

 

IVN Ede is een natuurvereniging met als hoofdtaak natuureducatie. Door middel van excursies, cursussen en informatiebijeenkomsten, wil IVN Ede volwassenen en kinderen bewust maken van de waarde maar ook de schoonheid van de natuur. De vereniging bestaat uit actieve thematische werkgroepen met elk hun eigen aandachtsgebied

 

Lees verder

Je bent ingeschreven met het e-mailadres secretariaativnede@gmail.com
Direct uitschrijven.

IVN

IVN Ede
Diedenweg 96, 6717 KV Ede
info@ivn-ede.nl / www.ivn.nl/afdeling/ivn-ede