Je kunt de nieuwsbrief ook online bekijken

Naar buiten!

De lente lonkt! En de vrijheid waarbinnen we excursies kunnen organiseren is groot. De coronamaatregelen zijn nog verder versoepeld. We hoeven geen 1,5 meter afstand meer te houden. Het blijft een veilige afstand, maar toch. Het idee dat we iets dichter naast elkaar de details van de natuur mogen bestuderen, is prettig. Het excursieprogramma staat weer vol met mooie wandelingen. Check wel altijd de website

Laat het voorjaar maar komen! 

We zoeken helpende handen

IVN Ede zijn we samen. Dat betekent dat we als leden samen zorgen voor een bloeiende vereniging. Daar hoort ook bij dat we de taken binnen de vereniging samen oppakken. Ook de meer coördinerende en bestuurlijke werkzaamheden. Want als je het werk verdeelt, zorgen we ervoor dat het niet op de schouders komt van een paar mensen. En dat deze mensen overvraagd worden.
Kijk eens of je wilt helpen bij een van onderstaande taken. Past dit niet bij jou, maar wil je je op een andere manier nuttig maken voor de vereniging, laat dat ook weten. En geef aan wat jij leuk vindt om te doen. Mail naar secretariaat@ivn-ede.nl

Voorzitter
Vind je het leuk om samen met anderen de koers van IVN Ede te bepalen? En daarmee te zorgen dat de grootste natuureducatie organisatie nog meer aan het overbrengen van de kennis der natuur kan bijdragen.

Penningmeester
Samen met de andere bestuursleden geef je richting aan IVN Ede waarbij jouw specialiteit is het bewaken van de financiën en het ledenbestand.

Begeleider Jeugdclub de Bosvriendjes
Samen met de andere begeleiders organiseer je natuurmiddagen voor kinderen van 8-12 jaar. De middagen zijn 9x per jaar op woensdagmiddag.

Lid van de redactie van de Groene Gids
Houd je van verhalen lezen en redigeren, dan ben je van harte welkom in de redactie. De redactie heeft als taak ieder kwartaal de Groene Gids samen te stellen aan de hand van wat de leden hebben geschreven.

Schoolgids
Een schoolgids is een vrijwilliger die met een groepje basisschoolleerlingen onder schooltijd de natuur onderzoekt. Schoolgidsen verzorgen excursies voor basisscholen in de gemeente Ede.

Klik hier voor meer informatie over deze taken.

30 jaar Weidevogelbeheer in het Binnenveld

Op 29 maart om 19.30 geeft Henk van Paassen een lezing over Weidevogels in het Binnenveld en aansluitend is er op 2 april om 14.00 uur een fietsexcursie vanaf boerderij De Hooilanden, Slagsteeg 20.

Voor veel mensen is het Binnenveld in het voorjaar de “place to be”. Daar en dan kun je genieten van het buitelen van Kieviten, de jodelende roep van Wulpen en de vrolijke Wuto-Wutoklanken van onze nationale vogel, de Grutto. En … Wie kent niet de lentebode: de vondst het 1e kievitsei?

Gezamenlijke zorg
Sinds 1992 zijn in het Binnenveld allerlei partijen actief met de bescherming van de vele honderden paartjes weidevogels. Weidevogelvrijwilligers van de WBO (Weidevogelwerkgroep Binnenveld-Oost) en de WBW( Weidevogelbeschermgroep Binnenveld-West) werken al tientallen jaren heel nauw samen met boeren, loonwerkers, terreinbeherende organisaties (SBB, SMB, CBH), gemeenten (Wageningen, Ede, Rhenen, Veenendaal) en de Agrarische Natuurvereniging Het Binnenveld.

Weidevogelplannen als basis
Op basis van Binnenveld-brede Weidevogelplannen (2010, 2020) werken bovengenoemde partijen gezamenlijk aan behoud en verbetering van de leefomstandigheden van onze weidevogels. Het gaat daarbij met name om het biotoop van de BIG FIVE (= Kievit, Grutto, Tureluur, Scholekster en Wulp).
Maar in toenemende mate wordt ook gewerkt aan een beter biotoop voor akkervogels, zoals Patrijs, Kwartel en Gele Kwikstaart.

Resultaten en trends
In de lezing gaat Henk vooral in op de resultaten van het weidevogelbeheer van de afgelopen 20 jaar, de tijd dat hij algemeen coördinator was van de WBO. Daarbij gaat hij niet alleen in op de huidige trend van bovengenoemde BIG FIVE in het Binnenveld, maar ook komt het belang van natuurkerngebieden
(= Binnenveldse en Achterveldse Hooilanden) aan de orde in relatie tot het aangrenzende boerenland, zowel in Utrecht als in Gelderland.

Tips
Tenslotte worden er tips gegeven hoe het agrarisch natuurbeheer i.c. de moderne landbouw nog beter afgestemd kan (en moet) worden op behoud en herstel van biotopen voor deze kenmerkende weidevogelsoorten.

Algemene Ledenvergadering met excursie in het Binnenveld

Save the date: donderdag 9 juni 2022: 19:00-22:00 uur. (Vertrek)locatie: zorgboerderij De Hoge Born, Bornsesteeg 87, Wageningen. Nadere informatie volgt.

Workshop Storytelling voor IVN'ers

Sinds er taal is, zijn er verhalen. Verhalen zijn een krachtig en effectief middel om mensen te raken en te verbinden. Hoe kan je als IVN'er storytelling inzetten om jouw boodschap over de bühne te brengen? Dat is de vraag die tijdens de workshop storytelling centraal staat. Op zaterdag 12 maart kun je de workshop volgen in Arnhem.
Lees verder

Activiteiten KNNV Wageningen

In maart zijn er ook weer activiteiten van de KNNV.Zie hiervoor de website. 

Lees verder

Agenda

Vogelzangexcursie Edese Bos
Zaterdag 5 maart 7.30 u. bij de slagboom aan de Slingerboslaan in Ede
Vroege voorjaarswandeling omgeving Bosbeek
Zondag 6 maart 14.00 vanaf natuurvriendenhuis (NIVON)
Vogels en meer op de Drieberg
Zaterdag 12 maart 8.00 vanaf parkeerplaats Drieberg t.o. pannenkoekenhuis De Langenberg in Ede.
Vogelzangexcursie Hoekelumse Bos
Zaterdag 19 maart 7.00 bij ingang naar Boerderij Hoekelum aan de Edeseweg in Bennekom
Vogels rondom Oud Reemst/Planken Wambuis
zaterdag 26 maart 6.30 vanaf parkeerplaats Natuurmonumenten bij Oud Reemst a.d. weg Otterlo-Arnhem
Lente in het Bennekomse Bos
Zondag 27 maart 14.00 slagboom aan het eind van de Hullenberglaan in Bennekom

IVN Ede

IVN Ede is een natuurvereniging met als hoofdtaak natuureducatie. Door middel van excursies, cursussen en informatiebijeenkomsten, wil IVN Ede volwassenen en kinderen bewust maken van de waarde maar ook de schoonheid van de natuur. De vereniging bestaat uit actieve thematische werkgroepen met elk hun eigen aandachtsgebied.

Lees verder

Je bent ingeschreven met het e-mailadres
Direct uitschrijven.

IVN

IVN Ede
Diedenweg 96, 6717 KV Ede
info@ivn-ede.nl / www.ivn.nl/afdeling/ivn-ede