Nieuwsbrief IVN Twiske, 17 mei 2022
Je kunt de nieuwsbrief ook online bekijken

Het is weer lente

In mei leggen alle vogels een ei. En toont de natuur ook in Het Twiske zich in al zijn pracht. Wandel of fiets en geniet er van.
En neem de tijd voor de activiteiten van het IVN.
Of meld je aan als vrijwilliger voor het bestuur dat assistentie zoekt. 
De volgende nieuwsbrief verschijnt omstreeks 21 juni.
Nieuwtjes en foto's hiervoor graag inleveren vóór 19 juni via
nieuwsbrief@ivntwiske.nl.

Werkgroep Nieuwsbrief

Agenda

Ontmoetingsdag IVN NoordHolland
Zaterdag 21 mei, 10:00-16:00 uur
Locatie: Zorgboerderij De Marsen
Lezing Waterdiertjes: De monsters van de Twiskepolder
Woensdag 25 mei, 20:00-22:00 uur
Dr. M.L. Kingstraat 2C in Landsmeer.
Werkdag Ratteneiland
Zaterdag 4 juni 10:00-13:00 uur
Locatie: Ratteneiland Landsmeer
Gezond Natuur Wandelen
Woensdag 8 juni 10-11 uur
Vertrekpunt: zorgboerderij De Marsen
Avondwandeling 2 in Het Twiske
Woensdag 8 juni, 19:30-21:30 uur
Vertrek P19, Polderweg, Den Ilp
Met Pauwke de Pauw op boerensafari voor 3-6 jarigen
Zaterdag 11 juni, 11:30-12:00 uur
Zorgboerderij De Marsen
Slootjessafari voor 6-8 jarigen
Zondag 19 juni, 13:00-15:00 uur
Locatie: Zorgboerderij De Marsen
Zomerwandeling
Zondag 19 juni, 13:30-15:30 uur
Vertrek P19, Polderweg, Den Ilp

In beeld

Ratteneiland / Hans JansenRatteneilandartikel in Nieuwsbrief van Landschap Noord-Holland   (enthousiast interview met Hans Jansen, coördinator Ratteneiland).
https://www.landschapnoordholland.nl/verhalen-vol-passie-ratteneiland?
utm_campaign=gv-20220421&utm_content=Nieuwsbrief
+Groene+Vrijwilliger&utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email

Voor jullie gespot...

Pukkeltjes? Esdoorngalwesp 
Foto: Margje Haringa

Pukkeltjes? Metselbij vol mijten.
Foto: Sandra Cornelissen

Voltooid verleden tijd. Verdroogde salamander gespot door 
Margje Haringa

Uitstapje naar de Stootersplas van de zwaan die broedde in deelgebied de Blokken. Gespot door Lidy Ridder

Bericht van Ratteneiland

Om appelbes en andere opkomende boompjes beter te kunnen wegsteken, zijn via subsidie V-spades besteld. “Dit project, verbetering van het onderhouds­gereedschap, werd nu (mede) mogelijk gemaakt door het Betrekken bij Groen Fonds van de Provincie Noord-Holland.” 
Volgende keer informatie over het bijgestelde beheerplan. Hans Jansen

(N)ooit bij stil gestaan?!

Klussend op het Scharrelerf, stond ik stil bij dit insect. Het bleek een weideschorpioenvlieg.
De mannetjes hebben een tangvormig orgaan aan het achterlijf. Omhoog gekruld gedragen doet het enigszins denken aan de staart van een schorpioen. Hij gebruikt dit alleen bij de paring en is verder ongevaarlijk.
Lidy Ridder

Van de bestuurstafel

Van bomenkap tot muziekfestival
Er werd ons gevraagd of IVN Twiske betrokken was geweest bij het besluit van de gemeente Landsmeer om de bomen op het Raadhuisplein te kappen en of wij bezwaar gaan maken. Het antwoord is “nee”.  Niet omdat wij het eens zijn met het verwijderen van de 3 volgroeide platanen, maar gewoon omdat tijd en mankracht ontbreekt. Een van onze doelen is ‘natuureducatie in en om Het Twiske’. Voorlichting rond beheersmaatregelen zien wij ook als educatie. Het Twiske ligt op Landsmeers en Oostzaans grondgebied, van beide gemeenten proberen we zoveel mogelijk de groenbeleidsplannen te volgen. Onze leden wonen in een brede straal om ons werkgebied heen. Met regelmaat worden wij gevraagd bij zaken die natuurbeleid betreffen. Zoals laatst nog een vraag i.v.m. groenbeleidsplan in Zaanstad. Momenteel zit onze beschikbare tijd echter in reageren op het feit dat de grootschalige festivals Lentekabinet en Welcome to the future ondanks ingediende bezwaren, een vergunning dreigen te krijgen. Ervaring leert ons hier dat zelfs de omgevingsdienst die namens de provincie via de Wet Natuurbescherming onze natuur moet bewaken, zeer makkelijk ontheffing verleent omdat een bezwaar net weer via een ander artikel ingediend had moeten worden. Wat dat aangaat zouden we als bestuur echt heel blij zijn met een mannetje/
vrouwtje erbij om een nog actievere rol te kunnen spelen in het bewaken en beschermen van de natuur in onze omgeving.
Ben jezelf zo iemand of ken je iemand neem contact op via secretaris@ivntwiske.nl.
Terug naar die 3 platanen. Argument van de gemeente: door de wortel-druk is de bestrating van het plein dermate ongelijk dat valpartijen niet zijn uit te sluiten en voor herbestrating is geen geld. De bomen worden vervangen door percelen met allerlei kruidachtige gewassen. Dit is toe te juichen i.v.m. meer bloemenrijkdom t.b.v. insectenstand. Maar…andere oplossingen met behoud van de bomen waren zeker mogelijk en wenselijk geweest. Juist omdat bomen zo’n belangrijke functie hebben tegen hittestress, stikstofdepositie, etc. Laten we met elkaar de verantwoording nemen in dit stukje natuureducatie/voorlichting. Ageren namens IVN Twiske kan, trek aan de bel, maar weet dat het bestuur daarbij van een stuk zelfwerkzaamheid van ieder IVN-lid uitgaat.  

Bestuur IVN Twiske

Een boom als beeld of beeld van een boom

Dame op hakken? Nee, het is een esdoornstam die Margje op het idee bracht om iedere maand afwijkende, indrukwekkende of gewoon mooie bomen in beeld te brengen. 

Sculptuur? Nee, een es in de wand van een holle weg in Limburg.
Ook een bijzondere boom in beeld gebracht? Stuur hem op voor plaatsing in de nieuwsbrief.

Uit de kweekvijver

In de Natuurgidsenopleiding wordt ook stage gelopen. Voor de snuffelstage ging een aantal cursisten mee voor een broedvogeltelling. Zij zagen hoe Martelly broedcodes invoerde in een app én ook nog uitleg wist te geven over geluid en gedrag van de vele soorten broedvogels die Het Twiske rijk is. Een mooi toetje was de geoorde fuut op de Stootersplas. Foto:Laura van Mourikgeoorde fuut laura

Doe je mee?

Insectenhotel maken
Maak zelf een insectenhotel of insectenhulpje. Zo help je de insecten aan een plekje waar ze eitjes kunnen leggen. Zorg ook voor wilde bloemen eromheen. Veel verschillende natuur zorgt voor biodiversiteit. 

Verdwaalspel
Ben jij wel eens verdwaald? Dieren lijken door hun instinct waar ze uitkomen. Voor wie elke dag dezelfde route naar school, werk of sport neemt: doe eens iets anders! Doe samen met anderen het verdwaalspel.

Tuin De Goede Hoop

Vergeet me niet
Deze week kapt de gemeente Landsmeer de prachtige platanen op het Raadhuisplein. Hun wortels drukken het plaveisel op waardoor mensen kunnen struikelen. Je kan natuurlijk ook de bestrating om de zoveel jaar opnieuw leggen. Dat kost teveel geld zegt de gemeente. Die paar volwassen bomen zijn blijkbaar waardeloos. “Alles van waarde is weerloos”, dichtte Lucebert ooit. Helaas ben ik niet dapper genoeg om me aan een weerloze boom vast te ketenen in een -waarschijnlijk ook zinloze- poging om de kap te voorkomen. De groene gemeente gaat op de kale plekken vergeet-mij-nietjes inzaaien. Ik denk dat ze het niet eens opzettelijk cynisch bedoelen.

Laat ik me bij onze eigen tuin houden. De koolmezen en merels vliegen voortdurend af en aan, verzamelen wormen, slakken en andere lekkernijen voor hun jongen. Ook een ekster was druk aan het foerageren en dook op een van de merelnesten. Het nest is nu leeg en de merels weg. De buurkatten komen regelmatig controleren hoe het met de jonge koolmezen gaat. Met een waterpistool, een super soaker, probeer ik ze weg te houden.

Verder is onze tuin nu op zijn mooist. Alle bomen en het gazon zijn fris groen. De appel- en perenboompjes dragen trots het beginsel van een rijke oogst. De rabarber knalt de grond uit. En wat een rijkdom: het uitbundig uitdijende daslook toont zijn kanten tooi nu in al zijn pracht. Rembrandt heeft de bloempjes vast als voorbeeld gebruikt voor de kragen van Oopjen en Marten op hun huwelijksportretten. Zou het Rijksmuseum dat weten?
Mario de Paauw

Doorgeefluik

WoesteLand weekend spciaal voor jongeren. Verblijf een weekendje op de boerderij, omgeven door een heemtuin. Samen eten, spelletjes spelen, rond het kampvuur en overnachten op het land. Geniet van de gezelligheid, de natuur en help mee de WoesteLand materialen in opslag op te ruimen. 

Voor alle zwerfvuilrapers
Namens de provincie organiseert Recycle Valley op 25 juni een opruimactie langs het Noord-Hollands kanaal. Op deze zaterdag, het eerste weekend na de zonnewende, zullen meer dan 25 teams langs een deel van het Noord Hollands kanaal lopen, varen, suppen en drijven om dit stuk vrij te maken van zwerfafval. Samen maken we de wereld schoner!
Landsmeer Schoon is van plan om vanaf het bezoekerscentrum van het Noord-Hollands Landschap (Kanaaldijk 32A, 1121 NX ) het “Landsmeerse” deel langs het kanaal op te schonen. Van 10.00 - 11.30 uur.  Aanmelden kan via broekemaus@upcmail.nl. Dan krijg je t.z.t. ook meer informatie.

Waarom IVN Twiske?

Als een van de 165 IVN-afdelingen zet IVN Twiske zich in voor
natuurbeleving, natuureducatie en natuurbehoud,
in en om recreatie-natuurgebied Het Twiske.
Dit gebied met Natura 2000 status ligt tussen Oostzaan en Landsmeer/Den Ilp.
Kijk voor meer informatie op

www.ivntwiske.nl

Je bent ingeschreven met het e-mailadres de-graaf@hetnet.nl.
Direct uitschrijven.

IVN

IVN Twiske
Oossaander Hoop 23, 1035RX Amsterdam