Deze tekst zien ontvangers in hun mail overzicht
Je kunt de nieuwsbrief ook online bekijken

Nieuwsbrief IVN Vecht en Plassengebied

Nog maar februari, maar bij ons begint het alweer lekker te kriebelen! Het is langer licht, alles komt langzaam in beweging, en wat een overvloed aan activiteiten staan er alweer op het programma voor komende weken. We willen iedereen bedanken voor de geslaagde nieuwjaarsreceptie 15 januari. En hopelijk zien we elkaar ook allemaal weer op de ALV op 18 april, houd deze datum alvast vrij in je agenda.

Opening Commelinhof

De Commelinhof gaat weer open.
De opening is op zondag 19 februari. Vanaf 14.00 uur is iedereen welkom. Ook het nieuwe meubilair, aangeschaft dankzij het W.F. De Winterfonds, is al te bewonderen!
De hof is daarna voor het publiek open op iedere zondagmiddag tot en met 14 mei van 13.30 tot 16.30 uur.

Stinzenplantentuin De Commelinhof ligt in het bosachtige deel van park Vechtenstein in Maarssen. In het vroege voorjaar, de bloeitijd van de meeste stinzenplanten, is de tuin te bezoeken.
Sinds 2010 is de tuin in beheer door de werkgroep Commelinhof.
Wil je meewerken in de tuin? Neem dan contact op met Minke Schröder.

 

Lees verder

Agenda

18 februari
Verplant actie door Meer Bomen Nu, Tienhoven
19 februari
Opening Commelinhof, Maarssen
21 februari
Wilde stadscafe - Waterschapsverkiezingen
Openbare Bibliotheek Utrecht
4 maart
Workshop storytelling, Amsterdam
7 maart
Het Groene Verkiezingsdebat, Utrecht
11 maart
NL-doet: Natuurwerkdag Commelinhof, Maarssen
15 maart
Start Natuurgidsenopleiding, nog een paar plaatsen beschikbaar!
19 maart
Excursie vroege voorjaarsbloeiers bij Gunterstein, Breukelen
19 maart
Nieuwe ledendag op Vredegoed, Tienhoven
19 maart
Beleeftocht Maximapark, Vleuten
10 april
Bollen en knollentocht op Nijenrode, Breukelen
14 april
Beleeftocht Wielrevelt, Haarzuilens
16 april
Vogelexcursie, Waverhoek
18 april
Algemene Ledenvergadering bij Emmaus, Haarzuilens

Groene Verkiezingsdebat

Op 15 maart zijn er Provinciale Statenverkiezingen. Indirect worden dan ook de Eerste Kamerleden gekozen.
Heb je nog geen idee waarop je wil stemmen?
De Utrechtse Natuur- en milieuorganisaties organiseren op dinsdag 7 maart vanaf 19 uur het Groene Verkiezingsdebat in Kanaal 030 te Utrecht. De verschillende partijen gaan dan met elkaar in debat aan de hand van verschillende groene thema’s. Ben jij erbij?
Onderwerpen waarover de partijen met elkaar in discussie gaan zijn; mobiliteit, water en bodem, duurzame landbouw en natuur, duurzame energie en klimaatverandering en circulaire samenleving.

Aanmelden

Het wilde stadscafé: Waterschapsverkiezingen

Gelijktijdig met de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart zijn er ook weer de Waterschapsverkiezingen. Kom op naar het Wilde Stadscafé in de Openbare Bibliotheek in Utrecht en laat je informeren, zodat je straks gemotiveerd een keuze kunt maken bij de verkiezingen en weet waarom je stemt. Gastspreker is Jeroen Haan,  dijkgraaf van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
De Waterschappen in Nederland zorgen voor de waterhuishouding. Hoe werkt een waterschap, waar kies je eigenlijk voor, hoe kijkt het waterschap naar klimaatverandering en wat zijn de andere thema’s die hier spelen? En wat zijn de belangen van een stad als Utrecht als het gaat om waterhuishouding, duurzaamheid, groen en biodiversiteit?

De activiteit is gratis. Klik hier voor reserveren en meer informatie.
Dinsdag 21 februari, 20.00 tot 21.30
Door: Utrecht Natuurlijk, GroenmoetjeDoen!, Milieucentrum Utrecht en Biliotheek Utrecht samen. Mede mogelijk gemaakt door de gemeente Utrecht.

Beleeftocht

Naast het overbrengen van kennis vinden we het bij het IVN ook erg belangrijk om een gevoel aan te wakkeren van jouw positie als mens binnen de natuur. In een beleeftocht gebeurt dit niet vanuit het perspectief van kennis, maar vanuit de ervaring. Door het beleven met je zintuigen ervaren dat je onderdeel bent van de natuur. Ervaar het vooral zelf! Komende weken staan er 2 beleeftochten op de planning.
Beleeftocht Maximapark
Beleeftocht Wielrevelt

Vacature Redactie Vecht en Plassengebied

Gezocht: reclamemaker voor Vecht en Plassengebied
Wat moet je doen? Voor elke activiteit verzamel je de gegevens bij de hoofdgids. Je schrijft een wervende tekst en verstuurt die naar regionale media. Daar hoort een aansprekende foto bij. In overleg met de hoofdgids hou je de aanmeldingen bij.
Sociale media: reclame maak je ook op sociale media-kanalen zoals de Facebookgroep, en de nog aan te maken instagram- en twitteraccounts.
Meer informatie bij Anne-Marie Beekman en/of Truus Lefeber

Nieuwe leden dag

Zondag 19 maart organiseert het bestuur een informatiemiddag over de vereniging. Hier kun je meer te weten komen over alle verschillende werkgroepen, en natuurlijke alvast een beetje de gezellige sfeer proeven! Wil je nog wat meer informatie over deze middag, of je meteen aanmelden? Graag even mailen naar Truus

Onderzoek naar beheersing van rivierkreeften in de Molenpolder

Al tien jaar lang hebben André Roeffen en Marijke Zoetelief één of twee keer per jaar de Bisel waterkwaliteitmethode uitgevoerd in het natuurgebied Gravingen. Die is onderdeel van de Molenpolder, wat weer onderdeel is van Natura-2000 gebied Oostelijke Vechtplassen. Dit onderzoek gebeurde met het scheppen van ongewervelde waterbeestjes. Kwamen ze tien jaar terug nog op een hoog cijfer uit, een 8; drie jaar terug was het niet meer dan een 3. De grote verstoorder in het ecosysteem was de Amerikaanse rivierkreeft die alle malse diertjes en planten opat. De verstoring is wellicht versterkt en misschien wel in gang gezet door externe fosfaatbelasting. Het waterschap heeft namelijk water vanuit agrarisch gebied naar het natuurgebied gepompt.

Stukje uit rapport over plaagsoorten: "In de periode 2013-2017 is namelijk al het wateroverschot van de Westbroekse Zodden (neerslag en kwel) naar de Molenpolder geleid. De bedoeling was om het kwelwater uit de Westbroekse Zodden te benutten voor de kwelafhankelijk natuur in de Molenpolder. Dat water bleek echter te veel fosfaat te bevatten en daarom is deze inlaat in 2017 weer gestopt. In de periode met hoge fosfaatbelasting is het systeem omgeslagen van helder en rijk begroeid met onderwaterplanten naar troebel water zonder begroeiing onder water."

Bij het onderstaande onderzoek (zie link) heeft André (voor Waternet) samen met de universiteit Wageningen meegewerkt met het tellen van de kreeften. De afgelopen vier jaar is er in de Molenpolder onderzoek gedaan naar een mogelijke ecosysteemaanpak om de snelle verspreiding van rivierkreeften tegen te gaan. Er is bijvoorbeeld gekeken naar de invloed van verschillende predatoren. Een vergroting van de populatie van de snoek, paling en meerval is één van de maatregelen die wordt aangedragen tegen de verspreiding van deze rivierkreeft. Het uitzetten van paling en meerval zal al dit jaar beginnen!

Lees verder: Uitwerking ecosysteemaanpakbeheersenrivierkreeften Molenpolder

Nieuwe website

Op 30 januari is de nieuwe website van IVN live gezet. En dus ook de pagina van Vecht en Plassengebied.
De hoofdstructuur is klaar, maar veel onderdelen moeten nog gefinetuned, bewerkt en geüpdatet worden. Dat gaat de komende weken gebeuren. Hierdoor kan het ook zijn dat nog niet alle excursies op de site staan. De teksten en foto’s van alle pagina’s gaan ook geactualiseerd en opgefrist worden. Kortom de nieuwe website is er, maar er moet nog veel aan gebeuren.

Effecten van klimaatverandering op interactie tussen soorten

Nu dat de hazelaar al heeft gebloeid, terwijl de meeste bijen nog niet uit hun winter-rustplaatsen zijn gekomen, vroeg de IVN Nieuwsbrief redactie zich af wat voor effecten we kunnen verwachten van klimaatverandering op soorten en hun onderlinge interacties.

Een indirect effect van meer CO2 in de lucht zal zijn dat planten sneller en hoger groeien; de structuur van de vegetatie zal veranderen, en daarmee een ander habitat geven aan de soorten die er leven. Soorten verschillen in de wijze van hoe ze om kunnen gaan met deze indirecte effecten, en de directe effecten zoals veranderingen in regen, wind en natuurlijk temperatuur. Mobiliteit van een soort en het aanpassingsvermogen aan andere omstandigheden zal bepalen of een soort uitsterft (op een bepaalde plek), migreert, of zich aan kan passen. En iedere soort doet dat op zijn eigen manier, waardoor de soortensamenstelling op veel plekken zal veranderen. Hoe klimaatverandering uit zal pakken voor soorten die eerst samen in een habitat leefden, bijvoorbeeld tussen bijensoorten en de hazelaar, is dus afhankelijk van heel veel verschillende factoren, en lastig te voorspellen. Wetenschappers raden aan om niet vast te houden aan de bescherming van een bepaalde soort op een bepaalde plek, maar om ons te richten op de aanleg van ecologische netwerken om migratie mogelijk te maken, en huidige populaties een zo groot mogelijk leefgebied te geven.Lees verder

Tips voor de nieuwsbrief, en interesse voor de functie social-media redacteur graag even mailen naar het nieuwsbriefteam.

Je bent ingeschreven met het e-mailadres aninajonker@msn.com.
Direct uitschrijven.

IVN

IVN Natuureducatie
Postbus 20123, 1000 HC Amsterdam